advokátní kancelář Martének, s.r.o.
   sídlo, kancelář: Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, tel.: 539 010 822
   IČ: 03479790, DIČ: CZ03479790
   zapsanná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 85023
   zastoupená Mgr. Jaroslavem Marténkem, jednatelem a advokátem ČAK 10016
   pobočka Olomouc: Jilemnického 5/51, 772 00 Olomouc, tel: 585 941 090
   Bankovní účet: Komerční banka, a.s., č.ú. 107-8529120287/0100
   www.martenek.cz, e-mail: info@martenek.cz
   datová schránka spol. advokátní kancelář Martének, s.r.o.: eauq8zb
   datová schránka Mgr. J. Martnek: 9yygxc3